«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи» ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ [1]

При влаштуванні на роботу людина з інвалідністю має такі ж права, як і решта людей. Інвалідність не може бути причиною для відмови у працевлаштування чи у кар’єрному зростанні. У той же час є деякі нюанси, про які треба знати, щоб умови роботи відповідали вашим потребам. Ви маєте право на:

Працевлаштування без випробувального терміну

При працевлаштуванні за направленням медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), роботодавець не має права встановити випробуваний термін [2]

Неповний робочий день або робочий тиждень

Ви можете попросити роботодавця встановити вам неповний робочий день (менше за звичайну тривалість робочого часу). Але варто враховувати, що у такому разі і заробітна плата буде нараховуватись пропорційно відпрацьованому часу [3]

Відмову від переведення на іншу роботу чи посаду

Роботодавець може змінити обсяг вашої роботи чи перевести вас на іншу посаду лише за вашої згоди.
Проте існують винятки – переведення на іншу роботу чи посаду без згоди можливе, якщо:
1) цього вимагатиме висновок (МСЕК);
2) стан вашого здоров’я не дозволятиме виконувати певну роботу;
3) продовження певної роботи чи зміна обсягів та характеру діяльності буде загрожувати погіршенню вашого здоров’я [4]

Щорічну відпустку в зручний час

За загальним правилом працівники можуть брати щорічну відпустку лише після того як пропрацюють у компанії 6 місяців. Для людей з інвалідністю це правило не діє[6], тож ви маєте право взяти щорічну відпустку до закінчення шести місяців безперервної роботи у компанії

На довшу відпустку

Основна відпустка мінімальною тривалістю 30 (інвалідність І й ІІ груп) і 26 календарних днів (інвалідність ІІІ групи); неоплачувана відпустка тривалістю 60 календарних днів (інвалідність І й ІІ груп) і 30 календарних днів (інвалідність ІІІ групи) [7]

Розірвання строкового трудового договору

Якщо стан вашого здоров'я став перешкоджати виконанню трудових обов'язків [8]

На звільнення за власним бажанням на загальних підставах [9]

[1] Загальна Декларація Прав Людини http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
[2] ст. 26 Кодекс Законів про Працю – КЗпП http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
[3] ст. 172 КЗпП http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
[4] ч. 3 ст. 17 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875-12
[5] статті 55, 63, 172 КЗпП http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
[6] ст. 10 Закону України «Про відпустки» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
[7] ст. 6 Закону України «Про відпустки» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
[8] ст. 39 КЗпП http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
[9] ст. 38 КЗпП http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08